Quyết định số 908/QĐ-TrCĐN ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Điện Biên phê duyệt mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C và nâng hạng từ B1 lên hạng B2, B2 lên hạng C
Ngày đăng: 25-09-2023 09:37:27 | Lượt xem: 23

Quyết định số 908/QĐ-TrCĐN ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Điện Biên phê duyệt mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C và nâng hạng từ B1 lên hạng B2, B2 lên hạng C

Quyết định số 793/QĐ-TrCĐN ngày 24/08/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Điện Biên về mức thu học phí dịch vụ cho thuê xe ô tô sát hạch hạng B và hạng C
Thời gian đăng : 25-09-2023 09:23:20 | Lượt xem: 19
Quyết định số 793/QĐ-TrCĐN ngày 24/08/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Điện Biên về mức thu học phí dịch vụ cho thuê xe ô tô sát hạch hạng B và hạng C
Quyết định số 96/QĐ-TrCĐN ngày 28/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên v/v phê duyệt mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô các hạng B1,B2,C và nâng hạng từ B1 lên hạng2, B2 lên hạng C
Thời gian đăng : 02-06-2023 02:45:28 | Lượt xem: 34
Quyết định số 96/QĐ-TrCĐN ngày 28/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên v/v phê duyệt mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô các hạng B1,B2,C và nâng hạng từ B1 lên hạng B2, B2 lên hạng C