Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE CGĐB

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 0215.3962.114  -  0215.3962.118 – Fax: 0215.3962.116