Quyết định số 908/QĐ-TrCĐN ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Điện Biên phê duyệt mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C và nâng hạng từ B1 lên hạng B2, B2 lên hạng C
Thời gian đăng : 25-09-2023 09:37:27 | Lượt xem: 20
Quyết định số 908/QĐ-TrCĐN ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Điện Biên phê duyệt mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C và nâng hạng từ B1 lên hạng B2, B2 lên hạng C
Quyết định số 793/QĐ-TrCĐN ngày 24/08/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Điện Biên về mức thu học phí dịch vụ cho thuê xe ô tô sát hạch hạng B và hạng C
Thời gian đăng : 25-09-2023 09:23:20 | Lượt xem: 18
Quyết định số 793/QĐ-TrCĐN ngày 24/08/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Điện Biên về mức thu học phí dịch vụ cho thuê xe ô tô sát hạch hạng B và hạng C
QĐ số 230/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 07/8/2023 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB
Thời gian đăng : 25-09-2023 09:10:12 | Lượt xem: 14
QĐ số 230/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 07/8/2023 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB
Quyết định số 86/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 15/3/2023 ban hành quy chế  kiểm tra hết môn, kiểm tra kết thúc khoá học và công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo nghề lái xe ô tô các hạng B và C
Thời gian đăng : 25-09-2023 08:14:55 | Lượt xem: 14
Quyết định số 86/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 15/3/2023 của Giám đốc Trung tâm đào tạo và Sát hạch lái xe ban hành quy chế kiểm tra hết môn, kiểm tra kết thúc khoá học và công nhận tốt nghiệp  đối với đào tạo nghề lái xe ô tô các hạng B và C.
Quyết định số 02/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 03/01/2023 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB
Thời gian đăng : 02-06-2023 03:33:42 | Lượt xem: 39
Quyết định số 02/QĐ-TTĐT&SHLX ngày 03/01/2023 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB