Thông báo số 05/TBTS-TTĐT&SHLX ngày 03/01/2023 Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô các hạng B2, C và bồi dưỡng chuyển hạng từ B2 lên hạng C - Năm 2023
Ngày đăng: 02-06-2023 03:07:53 | Lượt xem: 194

Thông báo số 05/TBTS-TTĐT&SHLX ngày 03/01/2023 Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô các hạng B2, C và bồi dưỡng chuyển hạng từ B2 lên hạng C - Năm 2023

Thông báo số 05/TBTS-TTĐT&SHLX ngày 03/01/2023 Thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô các hạng B2, C và bồi dưỡng chuyển hạng từ B2 lên hạng C - Năm 2023